The men in white (Folkne i hvidt), endnu et paradoks

Nogle har måske hørt om mændende i sort "The men in black". En slags organisation som er sat i forbindelse med et slags bureau som varetager sikkerhed på højt plan. Skulle man komme i forbindelse med UFOer, eller overjordiske evner, eller noget så simpelt som en effektiv kræft-kur mm. vil man helt sikkert stifte bekendtskab med "The men in black" som vil "overtale" en til at opgive ens fremtidige hensigter hvad angår årsagen til mødet.

Som ganske normalt individ der bare passer sin hverdag vil du aldrig personligt møde "The men in black" i den beskrevede forstand. Det er meget mere sandsynligt at du vil møde en anden langt mere farlig organisation. Nemlig "The men in white", (folkene i hvidt).

"The men in white" er troldmænd som besidder indlærte teknikker der vil få magisk kontrol over dit sind. Efter mødet med blot en af "The men in white" kan du være programmeret (hypnotiseret) med en opfattelse der kan nedbryde din krop og "The men in white" vil tilbyde eksperimentale kemiske syntetiske stoffer for at "hjælpe" dig. Disse stoffer virker kun i 5-10% af tilfældende og er altid en blanding af noget magisk og ren gift, deraf ordet Farmakologisk. Måske overlever du, måske.

"The men in white" er selv af den inderste opfattelse af de gør de rigtige og at deres muligheder for at hjælpe dig er de eneste rigtige. Bagom træningen af "The men in white" lægger der en lille men yderst stærk organisation som har visse få formål de føler de er nød til at udføre for at opretholde en bestemt orden i denne verden.

Organisationen har nogle bestemte opgaver som at holde balance i denne verden, efter deres opfattelse, såsom at holde befolkningen på et kontrolleret niveau, økonomiske interesser for at kunne købe tjenester i offentlige medier og hvor ellers det er nødvendigt. De har meget magt og deres tjenere er bl.a. "The men in white" som er troldmænd der udfører ordrer som indlært. Organisationen selv består af magikere (trinnet over troldmænd) som meget nøje forstår hvordan alt fungere og hvordan at manipulere enhver til at udføre sine dagsordener.

De fleste mennesker stifter bekendskab med "The men in white" den dag de fødes. Undervejs som man vokser op sørger ens forældre for at man møder "The men in white" flere gange faktisk.

Vi skal lige have noget klar om farverne hvid og sort
- Farven hvid er lys og indbydende og tilbyder tryghed, åndelig styrke, hellighed, sandhed og overgivelse. 

- Farven sort er mørk som er forbundet med styrke, disciplin, vedholdenhed, respekt og afstand.

Folkene inde bag deres tøj af disse farver er ofte modsatte i deres sind end farven angiver. 

De fleste har nok regnet ud at "The men in white" i denne artikel referere til nutidens læger der benytter eksperimentale syntetiske midler som de selv er overbeviste om er de eneste effektive midler mod en given lidelser.

Normale mennesker drages let til farven hvid og ledes let til at tro præcis det farven antyder ovenfor, nemlig at her er tale om en person man kan stole på, en person der tilbyder den rene sandhed og herefter overgiver menneskets sig faktisk næsten fuldstændigt til denne person i hvidt´s overbevisninger som de eneste rigtige. Personen i hvidt har jo et hav af ord indlært som klart antyder ensidet dominans som let programmeres ind menneskets sind som nu kun ser personen i hvidt´s sandhed som sin egen.

Læger er derfor nutidens mørke troldmænd i hvide kitler for at skjule deres herres mørke hensigter. Deres herre er dybt forklædt bag ord som "Uddannelse" og en hel række meget sofistikerede opsætninger som de fleste ser som sandhed. Inden der bliver krig over mine ord er jeg vel klar over langt de fleste læger har et godt sind som kun ønsker at hjælpe mennesker i nød, det er typisk derfor en læge vælger at blive læge. Desværre har der de sidste 20 år været så stor bevisførelse for det artiklen beskriver er sandt.

Hvad er magi ?
Magi er vision. Magi er fantasi. Magi er at tænker i situationer i billedelig forstand over længerevarende perioder. Dette vil skabe situationen direkte ind i denne verden ubetinget.

Hvad er et menneskes sind ?
Sindet er vision. Sindet er ren fantasi. Sindet tænker i situationer i billedlig forstand. Alle kan nu forstå at sindet tænker over de situationer der flyttes ind i det. Magi er når en given situation eller overbevisning flyttes ind i sindet på et menneske. Herefter vil situationen og eller overbevisningen i mennesket blive gentaget igen og igen i længerevarende perioder som VIL skabe en virkelighed med denne situation og eller overbevisning for mennesket.

Ekempel
Man tager til lægen for at få kontrolleret om alt er ok i kroppen. Nogle prøver tages og allerede her har man trådt et skridt ind i en ret så mørk verden, fordi selve ventetiden inden man får svar har effekt i sindet som kan skabe frygt-scenarier der ofte gentages igen og igen; det er praktisk magi som kan skabe ens frygt-scenarier ind i virkeligeheden. Hvis lægen fortæller man er ok er det selvfølgelig godt og dog, for du har i den periode lagt hele dit helbred i hænderne på en læge som har en industri bag sig hvis hensigter er direkte modsat det du troede. Fortæller lægen der er noget galt så fortæller denne glædeligt også om mulighederne du nu har. Det er her det bliver rigtig farligt, for dig, fordi de muligheder du ser mest mulige er dem din læge programmere ind i dit sind som nu er en åben gateway (dør) direkte ind i din underbevidsthed pga. den mindre eller store chok-tilstand du er i over nyheden fra lægen. Det er noget medicinalindustrien ved alt om, de har selv dokumenteret det;

Får man af vide man har kræft er chokket alene med til at øge lidelsen i hele kroppen eller at lidelsen opstår nye steder i kroppen med op til 70% i alle målte tilfælde.

De fleste læger bruger et udtryk til at feje alt andet af bordet som kunne hjælpe dig effektivt. Man forslår naturlig behandling og opdager at så vil systemet ikke hjælpe dig længere, hverken med skanninger mm. Lægen vil ofte også sige "Det er jo ikke dokumenteret". Så tror de fleste det er sandheden selvom det rent faktisk er dokumenteret at MANGE naturlige midler kan helbrede kræft ret så effektivt, og mere effektivt end medicinalindustriens dødstråler.

Hvorfor denne artikel
Så man bliver klar over hvor let det er at manipulere et sind i en ønsket retning samt at folk i hvidt repræsentere en organisation som har formål der kan være meget skadelige for dig. I andre tilfælde bliver man hjulpet yderst godt uden bi-virkninger.

Eksempler
Tandlægen er i hvidt og benytter glædeligt alle de midler lært under uddannelsen. Mange af disse midler, heriblandt metalisk fluor, er anset som være beskyttende for tænder og knogler men metalisk fluor er yderst giftigt og har den evne at forhindre Pineal-kirtelen i hovedet i at udvikle sig. Dette er direkte lig med at fastholde ens sind hvor det er, ofte med hensigt at holde ens tanker rolige om at det er super at være en som arbejder for industrien. Før fluor var det amalgam som indeholder 50% kviksølv som giver direkte nerveskader og forhindre hurtig kommunikation i kroppens nervebaner og forhindre udvikling i hjernen. Kviksølv ophober sig nemlig direkte i hjernen hvor det vil føre til hjernelidelser som Alzheimers, Parkinsons, MS og ALS samt andre nervelidelser.

Lægen giver dig en vaccination som skulle beskytte dig mod en given lidelse. Lægen har samme syn på vacciner som organisationen bag lægen har, for det er nemlig organisationen som har oplyst befolkningen i medierne at vacciner har nedbragt et hav af lidelser gennem tiden, der er fakta der antyder vacciner faktisk holder liv i disse lidelser og det er øget hygiejne og bedre immunforsvar som er den egentlige faktor for nedbringelse af lidelser. Fakta er at mange læger undgår vaccination selv fordi de er blevet klar over noget er galt !. Organisationen har rige mennesker til at hjælpe dem, som f.eks. Bill Gates der går indfor affolkning gennem "vacciner og sundhedsvæsen", det kan man se på YouTube i forskellige foredrag og interviews med Bill Gates. Det betyder at holdningen er at vacciner er noget der sælges som noget godt for helbredet for at undgå en farlig lidelse men samtidig vil vaccinen sterilisere et tilfældigt antal godtroende mennesker og nogle vil direkte blive alvorligt skadede af vaccinen og dermed blive en patient for industriens plejepersonale som glædeligt hjælper til når man har fået en lidelse. Det er sådan de tjener deres penge til sine liv. Forståeligt nok.

Tandlæger er fantastisk dygtige til tandpleje og genopbyggelse efter uheld mm. Man bliver så glad når ens tænder er i god stand eller genoprettet efter et uheld. Visse læger og kirurger er enormt dygtige til at sætte brækkede knogler sammen og virkelig gøre et flot job. Disse mennesker har de bedste intentioner i henhold til deres uddannelse. Det er blot de midler de bruger som kan være ganske farlige for helbredet.

Hvem er folkene i sort så ?
Meget lyse væsener som inderligt næsten vil give sit eget liv for at hjælpe et andet væsen er ofte meget følsomme væsener. De er altruister som er modsat egoister. De kan mærke andre væsener på afstand; tilstand, tanker, følelser, hensigter mm. 
Så følsomme væsener holder sig mest for sig selv eller blandt andre som dem selv, for at de kan eksistere her. De vælger ofte mørke farver og gerne farven sort i deres beklædning fordi det holder andre på afstand og fordi de ønsker at holde sig i baggrunden, der har de nemlig bedst. De er ofte vågne om natten når andre sover, for så er der ro i deres sind som opfanger alle andres tanker, nogle mere end andre. Væsener i sort er meget muligt de mest flinke og de mest hjælpsomme væsener der findes. De går i sort for at beskytte sig selv så de kan være her og hjælpe de få der tør tage kontakt til dem. Mennesker i sort besidder ofte en dyb åndelig viden og er meget kreative, fantasifulde og hjælpsomme. De bevæger sig ofte i en ubalance til den altruistiske side (modsat egoisme). Farven sort beskytter dem.

Igen kan alle farve misbruges af individet bag som har andre hensigter end farven antyder. Som en slange i naturen får sin hale til at ligne en edderkop som fuglen gerne vil fange, istedet bliver fuglen fanget og spist af slangen. Slangen er et godt udtryk for det nemlig symbolet medicinalindustrien benytter sig af, og hænger godt sammen med Bill Gates udtalelser.

Fremtiden
Det er tydeligt at lægers hvide kitler har været misbrugt af en organisation som har helbredsskadende karakter, der er utallige eksempler på hvordan læger har givet raske mennesker den tro de havde kræft for at få penge af industrien. De fleste folk bag den hvide kittel har i sig selv den bedste hensigt til at hjælpe andre, blot er de misledt af denne organisation som fastholder kun deres syntetiske mediciner som det eneste rigtige ved lov. Mange læger vil gerne over i den naturlige verden og rådgive med naturlige midler, dette er i en hvis form hindret af lovgivningen.

I fremtiden vil naturlige midler igen være det foretrukne til helbredelse og forebygning af lidelser og den bedste rådgivning kan naturligt fås fra ens læge som man helt og holdent kan stole på igen.

Kilder;
-Kroppens hemmelige sprog - af Inna Segal

- Youtube (Bill Gates, Vaccines)

- Den tilbageholdte viden om helbredelser - Af Robby Curdorf

- Medicinslave eller ernæringsklog - af Christina og Robby Curdorf

 

comments
November 23, 2016
Support others J. Viktor Fraust

Støt Dansk dyreværn

Dansk dyreværn operere udelukkende på donationer fra godhjertede mennesker. Dansk dyreværn er et sted hvor dyr behandles godt, mens de venter på at få et nyt godt hjem, måske hos dig? "Vi har selv to dejlige katte fra Dansk Dyreværns hjem. Jeg har besøgt…
January 10, 2017
Default Image
Nyttig viden J. Viktor Fraust

KOL kan afhjælpes med vitaminer og andre naturlige midler

A web page that points a browser to a different page after 2 seconds Artiklen er baseret på data fra medicinske databaser, se venligst "kilder;" i bunden af denne artikel. Omkring halvdelen af KOL-tilfælde er primært forårsaget eller aktiveret af bakterie…

Ny videnskab; Kunstige sødemidler fører til psykiske lidelser

Feb 11, 2017 313427
Default Image
Redirection to Reddigselv.dk Længe har vi hørt hvor farlige kunstige sødemidler er. Nu er…

Velkommen

Nov 10, 2016 259994
Default Image
Redirection to Reddigselv.dk Velkommen til Reddigselv.dk. Her finder du relevante og…

Vorter kan fjernes naturligt, uden kirurgi

Dec 06, 2016 228042
Vorter (verruca vulgaris) fjernes ofte kirurgisk, men der findes faktisk flere naturlige…

Kolloid sølv dræber kræftceller på 5 timer

Oct 13, 2016 226510
Default Image
A web page that points a browser to a different page after 2 seconds I 2004 virkede…

Sølv-behandling kan gendanne hele lemmer, organer og nervebaner

Dec 12, 2016 223111
Dette er nok en af de mest interessante artikler vi nogensinde har skrevet. Via en simpel…

Koldsved og nattesved er typisk mangel på et bestemt vitamin, uanset din alder

Feb 14, 2017 222968
Default Image
A web page that points a browser to a different page after 2 seconds Overgangsalder,…

Alvorligt; Kosmisk radioaktiv stråling steget 20% globalt

Nov 24, 2016 219483
Default Image
Redirection to Reddigselv.dk Øget risiko for kræft, cellenedbrydende lidelser og øget…

Kontroversielt; Radongas kan være livsforlængende

Nov 29, 2016 218778
Default Image
Redirection to Reddigselv.dk Kommuner advarer om radon fra undergrunden er farligt for…
Default Image
September 24, 2018

Sukker kan forlænge livet

in Nyttig viden by J. Viktor Fraust
Redirection to Reddigselv.dk Sukker er glukose som er med til at bremse det genetiske ur og dermed forlænge livet, men det kommer an på en række faktorer hvor meget sukker man skal have. Det er vigtigt at fortælle at kroppen selv danner glukose ud fra kosten…

Denne webside bruger cookies for at fungere korrekt. Ved at lukke denne boks godkender du vores persondatapolitik vedrørende brugen af cookies. Læs mere om vores persondatapolitik klik her
This website uses cookies stored on your computer to function correctly. By closing this boks you agree to our personal data politics concerning cookies. Read more about our personal data politics click here

t